Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii z uroczystego spotkania partnerów Fundacji, które zorganizowane zostało w 104. rocznicę urodzin Ronalda Reagana.

W trakcie uroczystej kolacji, która odbyła się w Hotelu Bristol o planach Fundacji opowiadali jej Prezes Janusz Dorosiewicz oraz Dyrektor Generalny Piotr Gulczyński. W swoich przemówieniach podkreślali, iż Ronald Reagan wielokrotnie upominał się o prawo Polaków do wolności i wspierał nas w najtrudniejszych momentach, czy to symbolicznie czy też finansowo, a to że dzisiaj cieszymy się wolnością i osiągamy sukcesy jest też jego zasługą.

Podczas spotkania zaprezentowany został plan działań Fundacji na najbliższe lata. Fundacja pragnie przyczyniać się do szerzenia takich wartości jak wolność, demokracja i dialog oraz dbać o umacnianie państwa prawa i wzmocnienie kierowania się zasadami rynku w gospodarce. Pragniemy realizować projekty służące rozwojowi i umacnianiu wolności i swobód jednostki, a także gospodarki, wzmacnianiu fundamentów państwa prawa oraz pobudzeniu innowacyjności i aktywności społecznej w sferze publicznej.

- Ludzki umysł nie zna żadnych ograniczeń, nie istnieją żadne mury ograniczające ludzkiego ducha, ani bariery dla rozwoju poza tymi, które wznosimy my sami - tymi słowami Ronalda Reagana Piotr Gulczyński podsumował prezentację naszych planów. Będzie to motto naszych przyszłych działań.