Celem programu jest promocja  wartości wynikających z dorobku społecznego i politycznego Prezydenta USA Ronalda Reagana, służących rozwojowi gospodarki oraz umacnianiu demokracji, wolności i swobód jednostki.