Ronald Reagan jest wzorem dla wielu liderów. Zarówno jego postawa męża stanu jak i kompetencje komunikacyjne są inspirującym przykładem dla młodych. W ramach projektu Fundacja zamierza kształcić młodych liderów…