W 2015 roku Fundacja im. Ronalda Reagana planuje odsłonięcie w Warszawie Pomnika Solidarności. Pomnik stanie na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Kopernika. Lokalizacja została już zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Obecnie Fundacja prowadzi działania fundraisingowe oraz przygotowania administracyjne i logistyczne przedsięwzięcia.