W ramach programu planowane jest podjęcie współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w celu rozwijania wśród studentów postaw obywatelskich, umiejętności obywatelskiej debaty i zespołowego, kreatywnego działania oraz wypełniania zadań w obszarze służby publicznej, jak również propagowanie w społeczności akademickiej europejskich wartości demokratycznych i humanistycznych. Cele te osiągnięte zostaną przez organizację cyklu debat i warsztatów skierowanych do studentów i doktorantów Uniwersytetu.