My, Polacy, posiadamy swoisty dług wdzięczności wobec Prezydenta Reagana, który walnie przyczynił się do odzyskania przez Polskę wolności w 1989 roku. Nie ulega wątpliwości, że to polityka zagraniczna prowadzona przez Stany Zjednoczone w czasach prezydentury Ronalda Reagana była jednym z kluczowych czynników, które doprowadziły do osłabienia Związku Radzieckiego, a w efekcie do przemian ustrojowych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Prezydent Reagan był niezłomnym orędownikiem „sprawy polskiej”, w swoim bożonarodzeniowym przemówieniu w 1981 roku powiedział: „My, ludzie wolnego świata, jesteśmy razem z naszymi polskimi braćmi i siostrami”. I właśnie dlatego poprzez działalność Fundacji pragniemy, za udzielone nam w przeszłości wsparcie, podziękować.

Fundacja im. Ronalda Reagana w Polsce jest apolityczną organizacją pozarządową. W swoich działaniach kieruje się wartościami wynikającymi z dorobku społecznego i politycznego Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana.

Fundacja stawia sobie za cel popularyzację w Polsce wiedzy o historycznym dziedzictwie Ronalda Reagana oraz promocję współpracy i dialogu w relacjach polsko-amerykańskich. Intencją Fundacji jest jednocześnie wspieranie rozwoju gospodarki wolnorynkowej, wzmacnianie fundamentów państwa prawa oraz pobudzanie aktywności społecznej obywateli w sferze publicznej. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez projekty służące rozwojowi i umacnianiu demokracji, wolności, innowacyjności oraz swobód jednostki.

Fundacja powstała za wiedzą i zgodą Pani Nancy Reagan i Prezydenckiej  Fundacji i Biblioteki Ronalda Reagana w Simi Valley w Kalifornii, dbającej o globalną promocję działalności 40. Prezydenta Stanów Zjednoczonych, z którą współpracujemy. Dzięki staraniom Fundacji w 2011r. ufundowany został ze środków prywatnych i odsłonięty Pomnik Ronalda Reagana w Al. Ujazdowskich w Warszawie, naprzeciwko siedziby Ambasady Stanów Zjednoczonych.

Fundacja im. Ronalda Reagana w Polsce powstała w 2008r. z inicjatywy panów: Janusza Dorosiewicza, Tomasza Barylskiego, Adama Brzozowskiego i Andrzeja Olszewskiego.