Ronald Reagan urodził się 6 lutego 1911 roku w Tampico w stanie Illinois. Studiował ekonomię i socjologię w Eureka College, gdzie występował również w szkolnym teatrze. Po uzyskaniu dyplomu podjął pracę w charakterze radiowego prezentera sportowego. W 1937 roku rozpoczął karierę w Hollywood, gdzie w ciągu dwóch dekad wystąpił w 53 filmach.

Jako prezes Stowarzyszenia Aktorów Filmowych (Screen Actors Guild), Ronald Reagan coraz mocniej angażował się w politykę, a jego poglądy ewoluowały od liberalnych ku konserwatywnym. W 1966 oraz ponownie w 1970 roku został wybrany gubernatorem Kalifornii. W 1980 roku uzyskał nominację Partii Republikańskiej na kandydata w wyborach prezydenckich, w których pokonał Jimmiego Cartera zostając 40. prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Urząd objął 20 stycznia 1981 roku.

Prezydenturę Ronalda Reagana cechowały działania mające na celu stymulację wzrostu gospodarczego, ograniczenie inflacji, zmniejszenie bezrobocia oraz wzmocnienie obrony narodowej. Jako prezydent skupił się na obniżce podatków oraz redukcji wydatków budżetowych, przy jednoczesnym wzroście nakładów na zbrojenia. Taka polityka, w połączeniu z niezwykłą charyzmą i nieprzeciętnymi umiejętnościami komunikacji, zapewniła Ronaldowi Reaganowi zdecydowane zwycięstwo również w kolejnych wyborach prezydenckich w 1984 roku. W trakcie obejmującej dwie kadencje prezydentury Ronalda Reagana gospodarka amerykańska osiągnęła nienotowane tempo wzrostu.

Ronald Reagan uznawany jest za postać, która walnie przyczyniła się do upadku ZSRR oraz wyzwolenia Europy Środkowo-Wschodniej spod radzieckiej dominacji. Narzucone przez USA w owym okresie tempo wyścigu zbrojeń okazało się mordercze dla Związku Radzieckiego, doprowadzając ZSRR do kryzysu gospodarczego. Ronald Reagan aktywnie wspierał społeczeństwo polskie w walce o wolność i demokrację. Pomoc ta przyjmowała wymiar zarówno materialny, w postaci wsparcia finansowego dla polskiej opozycji, jak i symboliczny, gdy wielokrotnie w swoich przemówieniach upominał się o prawo Polaków do wolności. Ronald Reagan blisko współpracował z Papieżem Janem Pawłem II, z którym spotkał się kilkakrotnie. Ustąpił z urzędu prezydenta USA 20 stycznia 1989 roku – na kilka miesięcy przed przemianami ustrojowymi w Polsce. Ronald Reagan zmarł 5 czerwca 2004 roku.