Fundacja im. Ronalda Reagana w Polsce jest organizacją typu non-profit. Jeśli podoba Ci się to co robimy, zachęcamy do wsparcia działań Fundacji.

Naszą działalność można wesprzeć:

  • Darowizną rzeczową, może to być np. sprzęt biurowy, komputerowy, itp.
  • Nieodpłatnymi usługami, takimi jak np. wydruk materiałów konferencyjnych, prace graficzne, tłumaczeniowe itp.
  • Darowizną finansową

Numer rachunku bankowego Fundacji:

PKO BP Oddział 10 w Warszawie

84 1020 1013 0000 0002 0179 4536